Effectieve verzuimbeheersing zonder inspanning
VMplus digitaliseert het verzuimproces, wat er voor zorgt, dat de verzuimprocedures uniform worden nageleefd. VMplus vraagt om betrokkenheid alleen wanneer dat nodig is, waardoor de informatie maar 1 keer wordt ingevoerd en samengevoegd tot 1 dossier. Repeterende administratieve handelingen zijn hierdoor voorbij. Hierdoor daalt het foutenpercentage, worden zaken effectief opgepakt en daalt de papierstroom aanzienlijk.


Kosten reductie
VMplus stuurt de belanghebbenden in het verzuimproces pro-actief en consequent digitaal aan. VMplus controleert de voortgang, waardoor de verzuim procedures uniform worden nageleefd. Dit resulteert in een daling van de afwezigheidsduur en een verhoging van de verzuimdrempel.


Persoonlijke assistent

VMplus spoort de verantwoordelijken binnen en buiten uw organisatie (externe interventionisten) tijdig en actief aan door middel van mails, notities, rappels en rapportages, waardoor dossier opbouw/vorming tijdig plaatsvindt en boetes Wet Verbetering Poortwachter u bespaard blijven. VMplus verzorgt automatisch de correspondentie, zoals UWV meldingen, bevestigingen en waarschuwingsbrieven, maar regelt ook attenties zoals een bloemetje of een fruitmandje.


Transparant maatwerk, wel de lusten, niet de lasten!

VMplus is zo flexibel, dat u per organisatie eenheid uw eigen verzuimbeleid er op in kunt richten, zelf rollen toewijzen of kunt omzetten. De stand van zaken is voor alle betrokkenen/gemachtigden online inzichtelijk.
Een taak "vergeten" behoort tot het verleden.

Management informatie tool
VMplus stelt u alle management informatie online ter beschikking door een geïntegreerde data voorziening. Op basis van de gegenereerde ken/stuur getallen, te verwerken in rapportage en statistieken (de cockpit), kunt u objectief uw verzuimbeleid verder optimaliseren. Uiteraard hebt u overzicht via agenda’s en takenlijsten.

Lage investering, hoog resultaat!
VMplus wordt u door middel van hosting aangeboden, waardoor uw investering aanzienlijk lager is. U werkt web-based, overal en altijd toegankelijk en up-to-date volgens de laatste wettelijke vereisten. Een internet verbinding is voldoende. SAAS en SLA zorgen voor stabiliteit, continuïteit en veiligheid.
VMplus voorziet in koppelingen met bestaande systemen.

Professionele servicedesk
VMplus beschikt over ondersteunende invoerbegeleiding per in te vullen veld/formulier, maar mocht het toch nodig zijn, dan staat u een professionele servicedesk ter beschikking.

 

Management informatie tool
VMplus stelt u alle management informatie online ter beschikking door een geïntegreerde data voorziening. Op basis van de gegenereerde ken/stuur getallen, te verwerken in rapportage en statistieken (de cockpit), kunt u objectief uw verzuimbeleid verder optimaliseren. Uiteraard hebt u overzicht via agenda’s en takenlijsten.

Lage investering, hoog resultaat!

VMplus wordt u door middel van hosting aangeboden, waardoor uw investering aanzienlijk lager is. U werkt web-based, overal en altijd toegankelijk en up-to-date volgens de laatste wettelijke vereisten. Een internet verbinding is voldoende. SAAS en SLA zorgen voor stabiliteit, continuïteit en veiligheid.
VMplus voorziet in koppelingen met bestaande systemen.

Professionele servicedesk

VMplus beschikt over ondersteunende invoerbegeleiding per in te vullen veld/formulier, maar mocht het toch nodig zijn, dan staat u een professionele servicedesk ter beschikking.