De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van RheiGroup. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RheiGroup. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door RheiGroup met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. RheiGroup behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  
Hoewel RheiGroup alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is RheiGroup niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. 
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van RheiGroup, welke geen eigendom zijn van RheiGroup, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door RheiGroup worden onderhouden, wordt afgewezen.
  
RheiGroup sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.