Skon heeft vooraf goed nagedacht over hoe het verzuimproces rondom verzuimbegeleiding moet worden ingericht. VMplus zorgt o.a. voor de borging van deze afspraken. Door het inzetten van diverse trainingen en instructiefilmpjes hebben de medewerkers kunnen wennen aan de nieuwe manier van (digitaal) samenwerken


RheiGroup  feliciteert Skon met de succesvolle implementatie!