Door een intensieve samenwerking met de medewerkers van Cofely zijn we erin geslaagd binnen 4 weken VMplus up en running te hebben. Naast het feit dat VMplus volledig ingericht en operationeel is, heeft er ook een uitvoerige dataconversie plaatsgevonden.

 

Alle relevante historische gegevens, zoals verzuim, mail, documenten zijn geladen vanuit een dump van het oude systeem en zijn benaderbaar in VMplus. Al enige tijd was Cofely op zoek naar een geschikt nieuw verzuimbegeleidingssysteem om de bussiness te ondersteunen in werkzaamheden op het gebied van ziekteverzuim. Cofely heeft voor VMplus gekozen, omdat dit de gebruikers aanspoort acties tijdig uit te voeren en het verzuimprotocol volledig kan ondersteunen.
Daarnaast kunnen ook acties preventief worden ingezet en beschikt het systeem over een uitgebreid medisch dossier. Andere doorslaggevende overwegingen waren de korte implementatietijd, de mate van flexibiliteit van de applicatie en leverancier voor ondersteuning van de complexe organisatie en de haalbaarheid van het overzetten van de historie.

Wij zijn bijzonder content, dat wij Cofely als klant mogen bedienen en kijken uit naar een langdurige intensieve samenwerking!