• Flexibele verrichtingen maakt het verschil
 1. Mogelijkheid tot inrichten van eigen dienstverlening, afhankelijk per klant. Hiervoor geen programeerkennis of maatwerk nodig
 2. Je kunt veranderingen makkelijker terugdraaien/uitproberen. Wijzigingen minder definitief want geen maatwerk
 3. Gebruikersschermen helemaal afgestemd op verrichting
 4. Meer controle op diensten: extern/intern
 •   Grenzeloze dienstverlening
 1. Inhoudelijk: Aantal en soort acties
 2. Participatie: Klanten en externen kunnen participeren
 3. Vernieuwing, zoals preventieve acties en matching
 • Verhoogde gebruikersvriendelijkheid
 1. Minder verstorend door aparte omgeving
 2. Uitgebreidere mogelijkheden
 • Gebruik van standaard ipv maatwerk applicatie
 1. Poortwachterupdates inclusief
 2. Continue ontwikkel aandacht