"Net als bij veel anderen kwam mijn burn-out voor mij totaal onverwacht en ik wist dan ook werkelijk niet wat mij overkwam. Van de ene op de andere dag was ik helemaal "op", ik zat er helemaal doorheen. Ik kon me zelfs niet bewegen en moest me wel ziekmelden. Kon ik vervolgens drie (!) weken wachten op een afspraak met de bedrijfsarts, die me wist te melden dat ik het nog maar eens een tijdje rustig aan moest doen. Wat schoot ik daar nou mee op? Het gekke is, dat mijn direct leidinggevende het wel had zien aankomen. Hadden ze destijds de VMplus maar gehad. Dan had mijn direct leidinggevende preventief acties kunnen ondernemen en mij meteen door kunnen sluizen naar bedrijfsmaatschappelijk werk, of naar een andere interventionist, die me veel beter kon ondersteunen om beter te worden. Ik stond er destijds, voor mijn gevoel, helemaal alleen voor en toen het dus wat beter ging, heb ik het er nog lekker een paar weken van genomen, zo in de zomer. Dat ging ook zo makkelijk, die gesprekken met een bedrijfsarts van tien minuten stelden echt niets voor."

"Ik ben hoofd administratie bij een organisatie met meerdere locaties en directeuren. Zo lijkt het of ik meerdere direct leidinggevenden heb, want toen ik borstkanker kreeg, nam niemand zijn verantwoordelijkheid. Ze dachten allemaal van elkaar, dat iemand mij wel zou bellen om te informeren hoe het met mij ging. En ja, ik kreeg een telefoontje; in de zesde maand toen ik midden in mijn chemo-kuur zat. Of ik er toch wel was tijdens de halfjaarlijkse vergadering om de cijfers te presenteren! Hoezo betrokkenheid? Met de VMplus ligt dat wel anders. Alle functies worden immers toebedeeld en niemand kan zijn/haar verantwoordelijkheid ontlopen. Ik weet ook wel dat het plegen van dit soort telefoontjes niet de leukste zijn, maar om het dan af te schuiven en aan te nemen dat anderen het op zich nemen, vind ik schandalig. Eenmaal hersteld, ben ik direct gaan solliciteren. Met succes!"

"Toen mijn HR directeur aankwam met de VMplus, voelde ik me erg bedreigd in mijn werk. Ik was toch immers degene die belde, de plannen van aanpak schreef en druk in de weer was met de! Ik had er een hele dagtaak aan. Mijn P&O functie is er echter zo veel leuker op geworden. Ik kan nu doen, waar ik voor geleerd heb. Dat is toch het beïnvloeden van menselijk gedrag, vooral het aanpakken van grijs verzuim. Daarbij komt, dat ik niet bang hoef te zijn om het overzicht te verliezen, want ik kan preventief meekijken en als de direct leidinggevende zijn taken niet uitvoert, krijgen wij een escalatiemail. Ook dat is interessant, want je kunt er iemand op afrekenen, maar veel interessanter is het om die situaties te ondersteunen en de manager van informatie te voorzien, zodat hij/zij hun taken kan uitvoeren. Ik voel me nu pas echt de professional en wordt nu ook echt serieus genomen."

" Ik ben sinds twee jaar hoofd P&O bij een grote organisatie met meerdere locaties. Omdat we met ploegen werken, melden mensen zich ziek bij de administratie. Dan wordt dat genoteerd in het personeelsinformatiesysteem en bij de Arbodienst. Dat verliep goed, naar mijn weten dan. Met schaamrood op mijn wangen moet ik bekennen, dat ik enorm geschrokken ben. Laatst zat ik in gesprek met diezelfde Arbodienst om de dienstverlening nog eens aan te scherpen, want ik vond, dat mijn mensen toch wel erg lang thuis zaten en ik vroeg me af wat de Arbodienst in deze kon betekenen. Vraagt een Arbo-arts, hoe het gaat met mevrouw X. Wat blijkt? Zij zit al sinds 2003 (!) thuis en niemand die daar actie op had ondernomen. Dit gevalletje heeft onze organisatie al een half miljoen gekost. Met de VMplus loopt dat natuurlijk wel anders. Iedereen heeft immers een rol in het proces en we zijn met de VMplus in staat het verzuim veel beter in de gaten te houden. We kunnen nu zelf inplannen in de agenda van de bedrijfsarts en zijn rapportages komen ook terug en kunnen we in één dossier onderbrengen. Want dat is ook nog wat; Mevrouw X heeft niet de intentie aan de slag te gaan en we zijn nu bezig met een ontslagprocedure. Dat zal niet gemakkelijk gaan, want waar zijn de rapportages, waar kun je terug vinden, wat onze inspanningen zijn geweest?"

"Ik ben teamleider op een afdeling en heb tien mensen onder me. Ik ken ze door en door en begrijp best, dat de directie gekozen heeft voor het motto "verzuim terug in de lijn". Dat werkt ook veel beter, maar ik wil er ook niet teveel tijd aan spenderen, want ik heb al zoveel te doen. Met de VMplus voel ik me geholpen. Ik krijg via email te zien, wat ik die dag moet doen. Ik kan zelfs gewaarschuwd worden, dat ik iets moet doen, zoals een plan van aanpak schrijven, zodat ik er met mijn planning rekening mee kan houden. Kom ik er niet aan toe, dan krijg ik zelfs een mail, die me er aan helpt te herinneren. En dat is nog niet alles. Ik krijg alleen maar dát op mijn bordje, wat bij mijn functie hoort en ik word dus niet overspoeld door overbodige informatie. In eerste instantie was ik bang, dat ik niet zou begrijpen hoe het zou werken, maar het wijst zich vanzelf. Ik ga op de naam staan, die in de mail staat en word zo doorgelinkt naar de juiste plek in het dossier van die persoon. Alle formulieren staan zelfs al ingevuld, met uitzondering van die gedeeltes dan die ik zelf moet invullen, zoals verslaglegging van wat er besproken en afgesproken is. Één druk op de knop en de correspondentie is klaar om verstuurd te worden. Vroeger werkte ik met allerlei kleurtjes in mijn agenda om bij te houden wat ik moest doen. Nou verloopt mijn werk met de VMplus heel wat efficiënter en ik vergeet niets meer, wat een opluchting."

"Sinds ons bedrijf werkt met de VMplus, is het verzuim op mijn afdeling met honderd werknemers enorm gedaald. Ik bel, als direct leidinggevende op gezette tijden en laat op die manier zien, dat ik betrokken ben. Sterker nog, de VMplus stelt mij in staat om te kijken naar de mogelijkheden, in plaats van beperkingen. Een verzuimende werknemer heeft nou eenmaal zijn weerslag op de rest van de afdeling. Iemand met een gebroken been kan gerust andere werkzaamheden verrichten en blijft zo betrokken bij ons bedrijf. Met de VMplus kan ik kijken naar wat nog wel kan en naar eventuele vacatures in ons bedrijf. Ik heb het meegemaakt dat ik echt niet kon werken met een telefoniste. Het klikte gewoon niet. Dan is het toch handig dat ze op een andere afdeling weer helemaal haar draai heeft gevonden. Nu had ik ruimte om iemand anders aan te nemen, want zij ging immers naar een andere vacature in ons bedrijf. Tja, dan spreek je echt over een win-win situatie!"

"Preventief, gezondheidsmanagement is toch wel de trend. Maar laten we eerlijk zijn, dan moet ik als directeur toch het verzuim wel onder controle hebben. Ik moet weten wat mijn percentages zijn. Op welke afdeling wordt er hoeveel verzuimd. Sterker nog, ik wil zelfs weten bij wie er verzuimd wordt. Ik wil ook de redenen weten. Ik wil dat mijn mensen elkaar op verzuim aanspreken en verantwoordelijkheid nemen in het proces. Dat kan alleen, als het vanuit de basis geregeld is. En dat is het hiermee. Met de implementatie van de VMplus heb ik een machtig management tool in huis gehaald en het kost me praktisch niets. Een "hoge return on investment" zoals dat dan heet. Tja, en nu dit dus goed geregeld is, kunnen we als bedrijf ook allerlei preventieve maatregelen nemen. Het mooie is, dat we die ook zelf weer in de VMplus kunnen initiëren en verwerken. Daar hoeven geen dure consultants voor langs te komen, hoor, dat doen we mooi zelf!"

"Bij onze organisatie werken 5500 mensen. De meesten al een geruime tijd en men kent elkaar ook privé. Dan is het niet zo eenvoudig om op maandag de functie van manager aan te nemen en concrete afspraken te maken bij een ziekmelding. Ik wil niet te hard overkomen. Dus, ja, ik ben blij met de VMplus. Daardoor kan ik concreet werken. Er moeten immers een paar procedures doorlopen worden en het systeem loodst mij daar doorheen. Daarbij komt dat ik mijn eigen mensen ken en ik dus als geen ander zou kunnen aanvoelen waar behoefte aan is. Als iemand door zijn rug gaat, is het toch beter, dat die meteen naar de fysiotherapeut gaat, in plaats van drie weken te wachten op die Arbo-arts? Ik heb dat sowieso nooit goed begrepen. Zo medicaliseer je toch verzuim? Iemand met een griep mag van mij gerust een week uitzieken en hoeft niet naar die Arbo-arts, hoor. Iemand met een arbeidsconflict is in eerste instantie niet ziek en zou dus ook anders/gerichter moeten worden benaderd. Gaat die thuis zitten, dan kan je er gif op in nemen, dat die zich ingraaft en met advocatengeschut komt. Daar is toch niemand bij geholpen. Kijk eens naar de weerslag op de rest van de organisatie. Iedereen heeft dan een mening hoor! Weet ik het als manager niet, kan ik dat te allen tijde dat aangeven bij diegene die daar weer verantwoordelijk voor is. Zelfs bij de ziekmelding. Die hoef ik lang niet altijd te accepteren. Als ik er een slecht gevoel bij heb, kan ik altijd met één klik met mijn muis een extra beoordeling aanvragen. Ik kan de ziekmelding zelfs weigeren. Allemaal wel zo gemakkelijk."

"Wij hebben al een paar keer ellende met het UWV gehad. Eigenlijk ook wel onze eigen schuld, we waren te laat met bepaalde aanvragen of de dossiers waren niet volledig. We konden niet goed aantonen wat onze inspanningen tot reïntegratie waren. Ach, ik hoef het niet op te noemen, ik denk dat de meeste organisaties hier tegen aan lopen. Maar bij ons is die ellende voorbij. Met de aanschaf van de VMplus zijn al die problemen achter de rug. Alles up to date en als een manager/ direct leidinggevende te laat is met bijvoorbeeld het plan van aanpak, zijn we daar meteen van op de hoogte, door een escalatiemail. We kunnen dan bijsturen. Niemand binnen onze organisatie kan nog naar een ander wijzen. Wel zo duidelijk."

"Prachtig hoor; zo'n systeem, maar uiteindelijk ben je wel afhankelijk van de mensen die er mee moeten werken. Als die weigeren, kan je nog zo veel willen, het lukt dan gewoonweg niet. Maar die weerstand is er eigenlijk nooit geweest. De werknemers die dus echt ziek zijn, kunnen de betrokkenheid en de ondersteuning van de manager alleen maar waarderen. We kijken hier naar de mogelijkheden en daardoor gaan de mensen weer snel aan de slag, al dan niet meteen in hun functie. Al komen ze maar een kop koffie drinken. Moet je eens kijken wat de weerslag hiervan is op je organisatie. Maar ook onze leidinggevenden voelen zich geholpen met de VMplus. Eenvoudig om mee te werken, alleen die informatie die nodig is om zijn/haar werk goed uit te voeren. We hebben de managers wel een extra training in communicatie/ gesprekstechnieken gegeven en daarbij uitgelegd wat verzuim feitelijk betekent voor de afdeling."