Flexibel in te richten verrichtingen
VMplus stelt u in de gelegenheid om uw dienstverlening, c.q. SLA op maat aan de diverse opdrachtgevers aan te bieden. U kunt zelf de verrichtingen aanpassen, (vervolg) acties definiëren, zowel preventief als voor groepen. Zo kunt u ook zelf uw caseload inrichten door derden te autoriseren, hetgeen een hoge mate van flexibiliteit oplevert. op ieder moment kunt u interventies met derden invoegen, wat het herstel bespoedigt. Verrichtingen kunnen worden doorbelast, waardoor u factuurbestanden kunt aanmaken.

Agenda

VMplus beschikt over geïntegreerde agenda functies voor de bedrijfs/Arbo-arts en andere ondersteunende professionals met automatische signalering van de eerste inplanmogelijkheid.

Medisch Dossier

VMplus beschikt over een Medisch Dossier dat is ontwikkeld door en voor (Arbo-)artsen. Het Medisch Dossier is opgebouwd uit 3 niveaus (dossier > kaart > case) en is beveiligd toegankelijk voor medisch betrokkenen. U kunt medische coderingen, aantekeningen en bijlagen toevoegen, al dan niet gelinkt aan verzuimcases. Alle medische informatie kan met 1 druk op de knop worden verzameld en verwerkt ten behoeve van de WIA aanvraag.

 

Matching
VMplus maakt door middel van FML (= functie mogelijkheden lijst) inzichtelijk wat de verzuimende nog wel kan. De verzuimende kan worden gematched met eventuele andere vacante werkzaamheden, opdat beschikbaar arbeidspotentieel wordt ingezet en de verzuimende in het arbeidsproces blijft.

Persoonlijke assistent

VMplus zorgt er voor, dat acties op het juiste moment plaatsvinden, wat het verzuim terugdringt en bijdraagt tot spoedig herstel. VMplus is voorzien van een automatische aanmaak van diverse standaardbrieven, in te vullen rapportages (bijv. UWV) en herinnerings-mails. Alle gegevens en correspondentie worden samengevoegd tot 1 dossier voor alle betrokken partijen, overzichtelijk en actueel, wat dubbel werk en onduidelijkheden voorkomt.

Transparant

VMplus voorziet in een beveiligde toegang, per betrokkene (denk aan werkgevers, verzekeraars, UWV, Arbodienst en artsen) inzichtelijk, afhankelijk van de rol die de persoon in het proces verricht. Alle betrokkenen weten precies welke actie van hun wordt verwacht, waardoor er efficiënter wordt gewerkt. Omdat inzichtelijk is wat er van wie wordt verwacht, is het verzuimproces beter te beheersen.